تاریخچه قهوه در ایران

تاریخچه قهوه در ایران قهوه عربی واژه کافا است. که در اصل نام منطقه و شهری در جنوب غربی اتیوپی می باشد. که گیاه قهوه در ابتدا در آنجا یافت شده ‌است. فرهنگ ‌نویسان عرب می‌گویند واژه قهوه در اصل نام نوعی شراب بوده است.در این مطلب میخواهیم از تاریخچه قهوه در ایران صحبت کنیم. … ادامه خواندن تاریخچه قهوه در ایران